وسایل لازم به منظور گلدان سفالی گلدان سفالی - آموزش تزیین و   رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک mimplus.ir

وسایل لازم به منظور گلدان سفالی گلدان سفالی - آموزش تزیین و   رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک mimplus.ir

آموزش تزیین گلدان سفالی

با استفاده از مقداری رنگ مـیتوانید بـه گلدان های سفالی تان زیبایی خاصی بدهید

مـیتوانید گلدان را بـه رنگ آجری و … رنگ آمـیزی کنید یـا همان رنگ سفال را نگهدارید

وسایل لازم به منظور گلدان سفالی گلدان سفالی - آموزش تزیین و   رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک mimplus.ir

با چسب کاغذی قسمتی از گلدان را کـه مـیخواهید طرح بزنید پوشش دهید

سپس با استفاده از سوزن یـا قیچی نازک طرح مورد نظر را از روی چسب جدا کنید

وسایل لازم به منظور گلدان سفالی گلدان سفالی - آموزش تزیین و   رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک mimplus.ir

قلمو یـا تکه ای ابر را بـه رنگ آغشته کنید و بر روی قسمتی کـه برش زده اید بزنید

پس از اتمام رنگ آمـیزی مـیتوانید باقی مانده چسب ها را از روی گلدان بردارید

وسایل لازم به منظور گلدان سفالی گلدان سفالی - آموزش تزیین و   رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک mimplus.ir

مـیتوانید از طرح ها و رنگ های متنوعی به منظور زیبایی گلدان ها استفاده کنید

همچنین مـیتوانید بجای چسب چوب از شابلون های کاغذی مانند شکل بالا استفاده کنید

. وسایل لازم برای گلدان سفالی . وسایل لازم برای گلدان سفالی ، وسایل لازم برای گلدان سفالی

وسایل لازم برای گلدان سفالی گلدان سفالی - آموزش تزیین و  رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک
[گلدان سفالی - آموزش تزیین و رنگ آمـیزی گلدان سفالی | ایران کوک وسایل لازم برای گلدان سفالی]

نویسنده و منبع: ♥ بانو | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 08:58:00 +0000